Axudas

Reaval Crecemento

REAVAL CRECEMENTO – PRÉSTAMOS AVALADOS PARA O CRECEMENTO DAS PEMES (2020)Finalidad / Objetivo Préstamos avalados para o crecemento das pemes, co obxecto de favorecer mediante reavais, o acceso a préstamos a longo prazo para financiar investimentos produtivos e/ou circulante estrutural por parte das pemes galegas. Tipos de apoyo A axuda do Igape consistirá no reaval…

Ler Artículo